Кратък фирмен профил

Витоша Имоти АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Цар Симеон 15
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121087956
Капитал (лв.): 52 500
 
 
 

Отрасъл: Операции с недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 14.06.2021 
Предмет на дейност: Сделки с недвижими имоти, проучване, проектиране, строителство, предприемачество, представителство и посредничество, консултантска дейност, реклама и маркетингова дейност, стопанисване, управление и отдаване под наем, както и всякаква друга дейност незабранена от закона.
 

24.09.2001

Тези дни на туристическия небосклон в България изгря нова...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
16.04.2010: Витоша Имоти АД - София свиква Годишно общо събрание на...
14.08.2009: Витоша Имоти АД - София свиква Годишно общо събрание на...
23.10.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
17.04.2007: Съветът на директорите на "Витоша Имоти" - АД, София, на...
14.02.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
04.07.2006: Съветът на директорите на "Витоша Имоти" - АД, София, на...
14.03.2006: Съветът на директорите на "Витоша Имоти" - АД, София, на...
22.12.2005: Забележки: Вписва прехвърляне на дялове: с нотариално заверени...
13.09.2005: Съветът на директорите на "Интергруп енд партнърс" - АД, София,...
22.04.2005: Съветът на директорите на "Интегруп енд партнърс" - АД, София,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 430 пъти
[2016: 662, 2015: 105, 2014: 68, 2013: 137, 2012: 262, 2011: 60, ... ]