Кратък фирмен профил

Ученическо и столово хранене ЕАД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Крали Марко, № 3
тел.: 052/751072,445906,444368,451072
факс: 052/744154,444154
e-mail: ush_ead@abv.bg
WEB-site: http://ushvarna.com/
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103552229
ИН по ДДС: BG103552229
Фирмено дело: 2133/2000
Брой служители: 248 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): 14 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 8 805 (2018)
ДМА (хил. лв.): 339 (2016)
Капитал (лв.): 292 000
 
 
 

Отрасъл: Заведения за приготвяне и доставяне на храна
Лицензи и сертификати:  Сертификат HACCP Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Доставка на стоки и извършване на услуги, необходими за задоволяване на потребностите от организирано детско, ученическо и друго столово хранене.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 30.03.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2017 г. на Ученическо и столово хранене ЕАД - Варна
 Годишен доклад за дейността за 2017 г. на Ученическо и столово хранене ЕАД - Варна
 Годишен финансов отчет за 2017 г.
 Доклад на независимия одитор
 Справки по чл.33а1, т.1 от Наредба 2
 Информация съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Вътрешна информация по Регламент № 596/2014
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 7 от Наредба No 2
 Декларация по чл. 100, ал..4, т..3
 Декларация по чл. 100, ал..4, т..3

14.11.2001

Възможността неизползваемите в момента мази на Двореца на културата и спорта да бъдат приспособени за извличане на допълнителни приходи е била обсъждана на неотдавнашната среща на кметския екип с ръководствата на общинските фирми, стана ясно вчера. През подземията на Двореца сега преминават единствено кабели и канализация. Площта им е около 800 кв. м, които биха могли да се отдават под наем или с договори за съвместна дейност и да се използват за барове и дискотеки, е мнението на общинарите. Това според тях е удачен вариант за намаляване загубата на дружеството, която за деветмесечието на тази година възлиза на 431 000 лв., а до края й се очаква да достигне половин милион. На загуба работят и "Стопанска и спомагателна дейност", и "Ученическо и столово хранене", печалбата на "Дезинфекционна станция" за 9-те месеца е 20 000 лв., а миналата година е била 4 пъти повече. От 396 000 лв. за миналата година на 150 000 сега е паднала и печалбата на общинската фирма "Пазари", затова пък активите й са увеличени с около 1,5 - 2 млн. лв., посочи шефът на общинската дирекция "Собственост и стопанство" Стоян Стоянов. Към списъка с подетите от това дружество реконструкции, модернизации и изграждане на нови пазарни площадки следващата година се очаква да бъде прибавен и т.нар. син пазар до Юнашкия салон. Миналогодишната загуба от 139 000 лв. на "Градски транспорт" за деветмесечието на тази година е трансформирана в счетоводна печалба от 98 000 лв. Това дружество, подобно на Двореца на културата и спорта, също се предвижда да отдава неизползваеми терени под наем или с договори за съвместна дейност. Общинската охранителна фирма от минус 81 000 лв. миналата година вече формира 15 000 лв. печалба. Към 30 септември т.г. балансът на "Обреди" е положителен със 116 000 лв. Печалбата за годината се очаква да е в размер на 125 000 лв., което е над три пъти повече от 36-те хиляди лв. печалба за 2000 г. През следващата година ще направим всичко възможно да подобрим резултатите на общинските фирми, увери г-н Стоянов. Предвижда се на нова среща с ръководствата на дружествата те да бъдат запознати с условията, които различните банки предлагат за кредитиране след разчупването на банковата система.

Градски транспорт ЕАД - Варна Община Варна - Варна Ученическо и столово хранене ЕАД - Варна Дворец на културата и спорта ЕАД - Варна Дезинфекционна станция-Варна ЕООД - Варна [Ликвидация] 
 

21.04.2015: Общинският съвет във Варна да стегне подопечната си фирма...
13.06.2014: От 3 до 5 хиляди лева глоба може да бъде наложена на всяка една...
18.02.2005: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
06.02.2004: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
18.02.2003: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
14.11.2001: Възможността неизползваемите в момента мази на Двореца на...
25.04.2001: Общинските дружества ще бъдат освободени от внасяне на дивиденти...
03.10.2000: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 897 пъти
[2016: 2 395, 2015: 51, 2014: 71, 2013: 143, 2012: 260, 2011: 20, ... ]