Кратък фирмен профил

Ауто Мобайл АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Будапеща 17, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121721702
Капитал (лв.): 3 090 120
 
 
 

Отрасъл: Други спомагателни дейности в сухопътния транспорт
Лицензи и сертификати:  Туристически агент
Общи събрания: Последно - 24.04.2012 
Предмет на дейност: Инвестиране, изграждане, експлоатация и поддържане на паркингите, гаражите и местата за паркиране в София - общинска собственост, отдаване под наем на места за паркиране, дейности, свързани с обслужване на паркирането, и всякаква друга дейност, разрешена със закон.
 

25.01.2002

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
23.04.2016: Брендо и Таки в Панамагейт „Кокаиновият крал” Евелин...
19.04.2010: Ауто мобайл АД - София свиква Годишно общо събрание на...
28.08.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
08.05.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
13.04.2009: Ауто мобайл АД - София свиква Годишно общо събрание на...
29.05.2008: Ауто мобайл АД - София свиква Годишно общо събрание на...
25.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
13.07.2007: Съветът на директорите на "Ауто мобайл" - АД, София, на...
02.06.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
30.05.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 073 пъти
[2016: 464, 2015: 17, 2014: 27, 2013: 55, 2012: 95, 2011: 105, ... ]