Кратък фирмен профил

Устрем-инвест АД - Русе


Контакти

Русе, 7009
зад ТЕЦ - Изток
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 827233780
Капитал (лв.): 105 160
 
 
 

Отрасъл: Производство на готови храни за селскостопански животни (фуражи)
Общи събрания: Последно - 20.03.2020 
Предмет на дейност: производство на комбинирани фуражи, производство и преработка на растителна, животинска и друга селскостопанска продукция и на стоки, произведени на тази основа, изкупуване, съхраняване и заготовка на зърнени храни, производство на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, складова дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина, маркетинг, консултинг, инженеринг, фрайчайзинг и лизинг, проектантска, строителна и строително-ремонтна дейност
 

10.05.2002

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
23.04.2010: Съветът на директорите на ”Устрем инвест“ – АД, Русе, на...
11.09.2007: Съветът на директорите на "Устрем - Инвест" - АД, Русе, на...
30.08.2005: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
23.11.2004: Съветът на директорите на "Устрем - инвест" - АД, Русе, на...
10.02.2004: Съветът на директорите на "Устрем-инвест" - АД, Русе, на...
29.07.2003: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
13.05.2003: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
18.10.2002: Съветът на директорите на "Устрем - инвест" - АД, Русе, на...
10.05.2002: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
16.03.2001: Съветът на директорите на "Устрем Инвест" - АД, Русе, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 655 пъти
[2016: 377, 2015: 18, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 96, 2011: 26, ... ]