Кратък фирмен профил

Българска кораборемонтна компания АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ж.к. Младост, бл. 139, вх. 4, ет. 4, ап. 82
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103789349
Капитал (лв.): 220 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство и ремонт на плавателни съдове, без тези за развлечение и спорт
Общи събрания: Последно - 07.05.2019 
Предмет на дейност: Корабостроителна и кораборемонтна дейност; вътрешно- и външнотърговска дейност; корабно агентиране и брокераж, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни лица в страната и чужбина; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка на ценни книги с цел да ги продаде; комисионни, спедиционни и сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг и всякакви други сделки, незабранени от закон или след придобиване на съответен лиценз, ако е необходим такъв.
 

04.03.2003

Българската компания "Чакъров" ще участва в надпреварата за 75%...
[Абонамент за BEIS]

 

16.05.2006: Купувачът на речния флот получи разрешение от антимонополния...
04.11.2005: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
15.10.2004: Съветът на директорите на "Българска кораборемонтна компания" -...
04.03.2003: Българската компания "Чакъров" ще участва в надпреварата за 75%...
18.02.2003: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 544 пъти
[2016: 233, 2015: 25, 2014: 31, 2013: 62, 2012: 105, 2011: 47, ... ]