Кратък фирмен профил

ГБС Плевен АД - София


Контакти

София, 1619
ул. Дамяница 3-5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 114518114
Капитал (лв.): 2 597 200
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 14001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 14.08.2020 
Предмет на дейност: Проектиране, строителство, инженеринг, ремонтни работи, реконструкции и рехабилитация, строителство, ремонт и рехабилитация на пътища и други инфраструктурни обекти, геопроучвателни, хидроложки и сондажни работи, реализация на инвестиционни проекти в т.ч. строителство, ремонт, поддръжка, управление, стопанисване, продажба и отдаване под наем, научно-изследователска и развойна дейност, производство и търговия със строителни материали, машини, съоръжения и оборудване, проучване и добив на строителни материали, консултантски услуги, транспортна и спедиторска дейност, търговско представителство и посредничество.
 

20.03.2003

"Главболгарстрой - Плевен" АД започва да строи два жилищни блока...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
11.05.2011: Софийска фирма, ремонтирала основно жп гари, е определена от...
01.02.2010: ГБС-Плевен АД - Плевен свиква Годишно общо събрание на...
21.01.2010: ГБС-Плевен АД - Плевен свиква Извънредно общо събрание на...
24.02.2009: ГБС-Плевен АД - Плевен свиква Годишно общо събрание на...
24.02.2009: ГБС-Плевен АД - Плевен свиква Извънредно общо събрание на...
24.02.2009: ГБС-Плевен АД - Плевен свиква Годишно общо събрание на...
02.09.2008: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
10.08.2007: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
09.05.2006: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
14.06.2005: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 274 пъти
[2016: 795, 2015: 109, 2014: 67, 2013: 134, 2012: 342, 2011: 247, ... ]