Кратък фирмен профил

Стил 96 ООД - Кърджали


Контакти

Кърджали, 6600
ул. Заводска 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 108009269
Капитал (лв.): 1 070 200
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Търговия с петрол и петролни продукти, автоаксесоари, резервни части, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, покупка на ценни книжа и производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, валутни сделки, превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна дейност или предоставянето на други услуги, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи и други подобни дейности, издателска и печатарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

17.06.2003

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
[Абонамент за BEIS]

 

25.10.2013: Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на...
02.03.2010: Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
30.12.2008: Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
06.02.2004: Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
17.06.2003: Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
10.06.2003: Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
04.03.2003: Националният статистически институт на основание чл. 9, ал. 6 от...
21.01.2003: Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
29.10.1997: Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 440 пъти
[2016: 223, 2015: 19, 2014: 27, 2013: 55, 2012: 119, 2011: 9, ... ]