Кратък фирмен профил

Балкангаз 2000 АД - Ботевград


Контакти

Ботевград, 2140
ул. Академик Стоян Романски 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130203228
Капитал (лв.): 903 000
 
 
 

Отрасъл: Производство и разпределение на газообразни горива
Лицензи и сертификати:  Пренос на природен газ
Общи събрания: Последно - 22.02.2008 
Предмет на дейност: Проектиране, изграждане и експлоатация на газоразпределителна мрежа в обекти и съоръжения в района на Ботевград, разпределение и продажба на природен газ, други дейности, незабранени със закон.
 

30.03.2004

Съветът на директорите на "Балкангаз 2000" - АД, Ботевград, на...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
07.12.2017: „Балкангаз 2000” АД ще постигне най-високия си финансов резултат...
23.03.2015: „Балкангаз 2000” АД е приключило 2014 год. с печалба от 104 000...
28.03.2012: 9000 лева е печалбата на "Балкангаз 2000" АД за 2011 год. През...
24.10.2008: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
03.04.2008: Балкангаз-2000 АД - Ботевград свиква Годишно общо събрание на...
27.02.2008: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
01.07.2005: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
17.06.2005: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
19.10.2004: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
30.03.2004: Съветът на директорите на "Балкангаз 2000" - АД, Ботевград, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 283 пъти
[2016: 411, 2015: 65, 2014: 32, 2013: 64, 2012: 231, 2011: 133, ... ]