Кратък фирмен профил

МВ Янтра АД - Габрово


Контакти

Габрово, 5300
ул. Неофит Рилски 10
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115864973
Капитал (лв.): 2 424 700
 
 
 

Отрасъл: Производство на подемно-транспортни машини, вкл. асансьори
Общи събрания: Последно - 05.07.2019 
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно с всякакви стоки, внос и износ, транспортна дейност, представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, разработка, производство и търговия в страната и в чужбина с резервни части, съоръжения, машини, нестандартно оборудване и други продукти, материали и суровини, транспорт, придобиване и управление на участия, акции и дялове в други дружества, както и участие в органите им за управление, придобиване или продажба на активи, участие в сливания, вливания, финансови интервенции или сдружавания с други дружества, както и всякаква друга незабранена със закон дейност.
 

01.03.2005

Съветът на директорите на "МВ Янтра" - АД, Пловдив, на основание...
[Абонамент за BEIS]

 

03.08.2010: МВ Янтра АД - Габрово свиква Годишно общо събрание на...
08.06.2009: МВ Янтра АД - Габрово свиква Годишно общо събрание на...
04.03.2009: МВ Янтра АД - Габрово свиква Извънредно общо събрание на...
28.05.2008: МВ Янтра АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
21.02.2007: МВ ЯНТРА АД Категория: Машини съоръжения Адрес: Габрово ...
01.11.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
01.03.2005: Съветът на директорите на "МВ Янтра" - АД, Пловдив, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 118 пъти
[2016: 591, 2015: 70, 2014: 49, 2013: 99, 2012: 177, 2011: 85, ... ]