Кратък фирмен профил

Балнеоложки комплекс Хисар АД - Хисаря


Контакти

Хисаря, 4180
бул. Генерал Гурко 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115035506
Капитал (лв.): 1 736 599
 
 
 

Отрасъл: Хотели и мотели с ресторант
Общи събрания: Последно - 12.07.2021 
Предмет на дейност: Хотелиерство, ресторантьорство, продажба на стоки от внос и местно производство, външноикономическа дейност, организиране и провеждане на музикално-артистична дейност, организиране на екскурзии в страната и в чужбина, транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни, балнеоложки и други услуги, свързани с международния и вътрешния туризъм.
 

17.05.2005

Съветът на директорите на "Балнеоложки комплекс Хисар" - АД,...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
27.05.2009: Балнеоложки комплекс-Хисар АД - Хисаря свиква Годишно общо...
27.05.2009: Балнеоложки комплекс-Хисар АД - Хисаря свиква Годишно общо...
21.04.2006: Съветът на директорите на "Балнеоложки комплекс Хисар" - АД,...
17.05.2005: Съветът на директорите на "Балнеоложки комплекс Хисар" - АД,...
16.12.2003: Съветът на директорите на "Балнеоложки комплекс Хисар" - АД,...
29.07.2003: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
22.04.2003: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
24.01.2003: Съветът на директорите на "Балнеоложки комплекс Хисар" - АД, гр....
10.12.2002: Съветът на директорите на "Балнеоложки комплекс Хисар" - АД,...
14.06.2002: Съветът на директорите на "Балнеоложки комплекс Хисар" - АД, гр....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 620 пъти
[2016: 869, 2015: 129, 2014: 48, 2013: 96, 2012: 185, 2011: 134, ... ]