Кратък фирмен профил

Бунай 99 АД - Панагюрище


Контакти

Панагюрище, 4500
ул. Георги Бозаджиев 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 112129000
Капитал (лв.): 100 400
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно в специализирани магазини с други стоки, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 17.06.2020 
Предмет на дейност: Преработка на всякакви термопластични и термореактивни полимери чрез шприцоване и пресоване, производство на пластмасови детайли и възли за машиностроенето, селското стопанство, строителството, бита и др., промишлени и транспортни услуги, търговия с материали и стоки в страната и в чужбина, конструкторска, технологична и инженерингова дейност в областта на полимерите, консултантски услуги, отдаване под наем на дълготрайни активи и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

17.05.2005

Съветът на директорите на "Бунай - 99" - АД, Панагюрище, на...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
19.05.2009: Бунай-99 АД - Панагюрище свиква Годишно общо събрание на...
19.05.2009: Бунай-99 АД - Панагюрище свиква Годишно общо събрание на...
11.11.2008: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
18.09.2007: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
15.05.2007: Съветът на директорите на "Бунай - 99" - АД, Панагюрище, на...
20.06.2006: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
05.05.2006: Съветът на директорите на "Бунай - 99" - АД, Панагюрище, на...
24.06.2005: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
17.05.2005: Съветът на директорите на "Бунай - 99" - АД, Панагюрище, на...
12.05.2004: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 804 пъти
[2016: 427, 2015: 55, 2014: 41, 2013: 82, 2012: 139, 2011: 21, ... ]