Кратък фирмен профил

ВИК-Златни пясъци ООД - Варна


Контакти

Варна, 9007
к.к. Златни пясъци, административна сграда Рила
тел.: 052/355426, 356009, 355326
факс: 052/355500
e-mail: vikzlatni@gmail.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103783378
ИН по ДДС: BG103783378
Фирмено дело: 2185/2002
Брой служители: 56 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): 411 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 4 159 (2018)
ДМА (хил. лв.): 4 760 (2016)
Капитал (лв.): 1 200 000
 
 
 

Отрасъл: Събиране, пречистване и разпределение на вода
Предмет на дейност: Експлоатация, поддържане на водоснабдителни и канализационни системи в курортен комплекс "златни пясъци", предоставяне на инженерингови услуги
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 28.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на ВИК-Златни пясъци ООД - Варна
 Комплект финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти
 Счетоводна политика и пояснителни приложения към финансовия отчет
 Междинен доклад за дейността
 Декларация по чл. 100о, ал.4, т. 3, б. "а" от ЗППЦК
 Декларация по чл. 100о, ал.4, т. 3, б. "б" от ЗППЦК
 Справки по образец на заместник-председателя на КФН за шестмесечен финансов отчет на индивидуална
 Информация съгласно приложение № 9 от Наредба № 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба № 2
 Вътрешна информация по регламент (ЕС) № 596/2014 и делегираните към него регламенти

23.08.2005

Отпадни води заляха хотелите на първа линия в курорта "Златни пясъци" след поредния проливен дъжд. Заради нетърпимата миризма, туристи заплашват, че повече няма да почиват в България. Хотелиери не позволиха на екипа ни да снима пораженията, страхувайки се да не загубят клиенти. Такова чудо е при всеки дъжд, казват хотелиерите, вдигат рамене и отказват да застанат пред камерата ни. Направи го служител от известен хотел, но с молба да не го снимаме в лице, за да не навреди на работодателите си. Оказва се, че до този проблем се е стигнало съвсем закономерно, предвид проектните мощности на пречиствателната станция. Тя е строена през 1984 година и проектирана да работи до 2000 г. при капацитет 45 000 туристи. Броят им през последните години е най-малко двойно по-голям, а старите пречиствателни съоръжения работят на “честна дума”, казат ВиК специалисти. Има и още един проблем, казва инж. Жеков. От ВиК "Златни пясъци" масово издават на вили и хотели разрешителни за включване в канализацията на комплекса, без да съгласуват това с възможностите на пречиствателната станция. Иначе за проблема в "Златни пясъци" решението е само едно. Спешно разширяване на капацитета на пречиствателната станция и отделянето на отпадните води от дъждовните. Още в началото на годината варненският кмет Кирил Йорданов предупреди с писмо до Министерството на регионалното развитие, че ако не се вземат мерки, този проблем ще се окаже препъни камъкът за хотелиерите от "Златни пясъци".

ВИК-Златни пясъци ООД - Варна Златни пясъци АД - Варна 
 

09.05.2018: Съд потвърди поскъпването на водата в 3 области и 1...
20.02.2017: „Златни пясъци“ АД приключва годината с печалба в размер на...
19.10.2010: Не изключвам вариант за освобождаване, ако ДКЕВР намери...
27.01.2006: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
20.09.2005: Досегашните проверки на собствеността на ВиК дружествата в...
26.08.2005: След всеки пороен дъжд в курорта Златни пясъци алеите се...
23.08.2005: Отпадни води заляха хотелите на първа линия в курорта "Златни...
03.11.2004: Екоинспекцията във Варна глоби с 6 хиляди лева "ВиК"-Златни...
05.12.2003: "Златни пясъци" АД притежава 6 хотела и освен това има...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 058 пъти
[2016: 2 603, 2015: 28, 2014: 46, 2013: 92, 2012: 175, 2011: 61, ... ]