Кратък фирмен профил

ОПСО 2000 АД - Хасково


Контакти

Хасково, 6300
Източна индустриална зона
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126178331
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Спомагателни дейности по финансово посредничество, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 18.07.2018 
Предмет на дейност: Търговия в страната и в чужбина с материални ресурси и средства за производство, производствена и пласментно-снабдителска дейност и услуги, транспортни услуги.
 

16.09.2005

Съветът на директорите на "ОПСО - 2000" - АД, Хасково, на...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
11.05.2010: ОПСО-2000 АД - Хасково свиква Годишно общо събрание на...
30.04.2009: ОПСО-2000 АД - Хасково свиква Годишно общо събрание на...
30.04.2009: ОПСО-2000 АД - Хасково свиква Годишно общо събрание на...
28.10.2008: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
21.03.2008: Съветът на директорите на "ОПСО - 2000" - АД, Хасково, на...
30.10.2007: Съветът на директорите на "ОПСО - 2000" - АД, Хасково, на...
17.08.2007: Хасковският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
13.10.2006: Съветът на директорите на "ОПСО - 2000" - АД, Хасково, на...
14.03.2006: Хасковският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
16.09.2005: Съветът на директорите на "ОПСО - 2000" - АД, Хасково, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 998 пъти
[2016: 310, 2015: 65, 2014: 41, 2013: 82, 2012: 163, 2011: 92, ... ]