Кратък фирмен профил

Самел Технолоджи АД - Самоков


Контакти

Самоков, 2000
ул. Преспа 18
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 122056497
Капитал (лв.): 103 128
 
 
 

Отрасъл: Механично обработване на метали
Общи събрания: Последно - 30.07.2021 
Предмет на дейност: производство, проектиране в страната и в чужбина на високотехнологични изделия, маркетинг, представителство и агентство и всякаква друга незабранена със закон дейност.
 

16.09.2005

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
30.05.2013: Самел Технолоджи АД - Самоков свиква Годишно общо събрание на...
07.04.2010: Самел Технолоджи АД - Самоков свиква Годишно общо събрание на...
29.05.2009: Самел Технолоджи АД - Самоков свиква Годишно общо събрание на...
29.05.2009: Самел Технолоджи АД - Самоков свиква Годишно общо събрание на...
10.03.2009: Софийският окръжен съд на основание чл. 251, ал. 4 ТЗ във връзка...
15.02.2008: Съветът на директорите на "Самел Технолоджи" - АД, Самоков, на...
05.06.2007: Съветът на директорите на "Самел Технолоджи" - АД, Самоков, на...
18.04.2006: Съветът на директорите на "Самел Технолоджи" - АД, Самоков, на...
16.09.2005: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
16.09.2005: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 233 пъти
[2016: 774, 2015: 40, 2014: 25, 2013: 50, 2012: 116, 2011: 55, ... ]