Кратък фирмен профил

ВИК-Златни пясъци ООД - Варна


Контакти

Варна, 9007
к.к. Златни пясъци, административна сграда Рила
тел.: 052/355426, 356009, 355326
факс: 052/355500
e-mail: vikzlatni@gmail.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103783378
ИН по ДДС: BG103783378
Фирмено дело: 2185/2002
Брой служители: 56 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): 411 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 4 159 (2018)
ДМА (хил. лв.): 4 760 (2016)
Капитал (лв.): 1 200 000
 
 
 

Отрасъл: Събиране, пречистване и разпределение на вода
Предмет на дейност: Експлоатация, поддържане на водоснабдителни и канализационни системи в курортен комплекс "златни пясъци", предоставяне на инженерингови услуги
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 28.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на ВИК-Златни пясъци ООД - Варна
 Комплект финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти
 Счетоводна политика и пояснителни приложения към финансовия отчет
 Междинен доклад за дейността
 Декларация по чл. 100о, ал.4, т. 3, б. "а" от ЗППЦК
 Декларация по чл. 100о, ал.4, т. 3, б. "б" от ЗППЦК
 Справки по образец на заместник-председателя на КФН за шестмесечен финансов отчет на индивидуална
 Информация съгласно приложение № 9 от Наредба № 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба № 2
 Вътрешна информация по регламент (ЕС) № 596/2014 и делегираните към него регламенти

20.09.2005

Досегашните проверки на собствеността на ВиК дружествата в страната е показала, че в България има десетки частни фирми, които се занимават с тази дейност, като вероятно броят им ще се окаже над 100. "Непрекъснато изскачат нови, а проверките все още не са приключили", каза вчера Люцкан Далъкчиев, член на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Преди няколко седмици комисията, която по закон трябва да регулира този сектор, се зае с проучване колко и кои дружества ще трябва да контролира. Сега се оказва, че ситуацията е много по-заплетена, отколкото изглеждаше в началото, защото за много от дружествата не се знае дали да се третират като ВиК оператори или не. Далъкчиев даде пример с приватизирани предприятия, в чиито активи има пречиствателни станции. Новите им собственици продават вода на потребители. Такъв е случаят в завод "Китка"- Нови пазар, където има трима собственици, единият от които продава вода на другите двама. Ако се приложи водният закон, това дружество ще трябва да се отчита на комисията и да чака за разрешение да променя цените. Подобен случай има и в част от ВиК мрежата на Севлиево. На други места от пречиствателните станции на заводите се подаваше вода на битови потребители от съответното селище. Такъв е случаят с бившия завод "Болшевик" в Габрово, купен от австрийска фирма. Трети казус пък са частните ВиК мрежи като тази на Златни пясъци. Във Врачанско и Разградско членовете на комисията дори се натъкнали на две малки ВиК дружества, собственост на съответните кметства, т.е. нито са общинска собственост, нито частна, нито държавна.

ВИК-Златни пясъци ООД - Варна Златни пясъци АД - Варна Комисия за енергийно и водно регулиране - София 
 

09.05.2018: Съд потвърди поскъпването на водата в 3 области и 1...
20.02.2017: „Златни пясъци“ АД приключва годината с печалба в размер на...
19.10.2010: Не изключвам вариант за освобождаване, ако ДКЕВР намери...
27.01.2006: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
20.09.2005: Досегашните проверки на собствеността на ВиК дружествата в...
26.08.2005: След всеки пороен дъжд в курорта Златни пясъци алеите се...
23.08.2005: Отпадни води заляха хотелите на първа линия в курорта "Златни...
03.11.2004: Екоинспекцията във Варна глоби с 6 хиляди лева "ВиК"-Златни...
05.12.2003: "Златни пясъци" АД притежава 6 хотела и освен това има...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 061 пъти
[2016: 2 606, 2015: 28, 2014: 46, 2013: 92, 2012: 175, 2011: 61, ... ]