Кратък фирмен профил

Ведима ООД - Русе


Контакти

Русе, 7000
ул. Любен Каравелов 8, ет.2, ап.3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117542191
Капитал (лв.): 1 008 200
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Общи събрания: Последно - 31.03.2010 
Предмет на дейност: извършване на превозни сделки, вкл. таксиметрови със собствени и наети превозни средства, извършване на спедиционни сделки, покупка на стоки и вещи в страната и в чужбина с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, извършване на складови сделки, на сделки с интелектуална собственост, на лицензионни сделки, на валутни сделки, на сделки за стоков контрол, използване на радиочестоти съобразно специалната нормативна уредба, извършване на различни видове услуги, в т. ч. хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, проектантски, импресарски, консултантски, преводни и др., след съответно лицензиране, търговско представителство, посредничество и агентство, в т. ч. и корабно, на чуждестранни и местни физически и юридически лица, извършване на комисионни сделки, организиране на изложбени галерии и публични търгове (аукциони), покупка на вещи с антикварна или нумизматична стойност, както и произведения на изкуството с цел препродажба, вкл. и чрез изнасяне на публичен търг (аукцион), организиране на музейни експозиции, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, извършване на лизингови и франчайзингови сделки,търговия с петролни продукти на територията на страната на едро и дребно
 

15.11.2005

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
[Абонамент за BEIS]

 

30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
13.03.2009: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
06.11.2007: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
20.06.2006: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
15.11.2005: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
12.11.2004: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
23.11.2001: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261,...
05.10.2001: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 687 пъти
[2016: 247, 2015: 32, 2014: 36, 2013: 73, 2012: 126, 2011: 54, ... ]