Кратък фирмен профил

Стримонтур АД - Перник


Контакти

Перник, 2300
пл. Кракра, хотел Струма
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 113001263
Капитал (лв.): 76 870
 
 
 

Отрасъл: Хотели
Общи събрания: Последно - 30.07.2018 
Предмет на дейност: Xотелиерство; ресторантьорство; външноикономическа дейност; продажба на стоки; организиране на екскурзии в страната и чужбина; предоставяне на транспортни, информационни, комунално- битови, рекламни, спортни, културни и други видове допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм; отдаване на помещения под наем; транспортни услуги; производство, както и всякакви други дейности, незабранени от закона.
 

30.11.2005

Фирмата е включена в обявения от Главна данъчна дирекция списък...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
13.05.2010: Стримонтур АД - Перник свиква Годишно общо събрание на...
14.11.2008: Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
25.09.2007: Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
11.05.2007: Съветът на директорите на "Стримонтур" - АД, Перник, на...
20.10.2006: Съветът на директорите на "Стримонтур" - АД, Перник, на...
30.08.2006: Фирмата е включена в обявения от НАП списък към 30 август 2006...
02.06.2006: Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
16.05.2006: Съветът на директорите на "Стримонтур" - АД, Перник, на...
17.01.2006: Фирмата е включена в обявения от Главна данъчна дирекция списък...
30.11.2005: Фирмата е включена в обявения от Главна данъчна дирекция списък...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 915 пъти
[2016: 312, 2015: 47, 2014: 46, 2013: 93, 2012: 172, 2011: 108, ... ]