Кратък фирмен профил

Линер АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
ул. Раковски 28
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115031077
Капитал (лв.): 200 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество със селскостопански суровини, живи животни, текстилни суровини и полуфабрикати
Общи събрания: Последно - 23.05.2019 
Предмет на дейност: Производство, съxранение и търговия със селскостопанска продукция, строителство, проектиране, мениджмънт на движимо и недвижимо имущество, както и други дейности, които не са изрично забранени от закона.
 

24.02.2006

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
[Абонамент за BEIS]

 

02.11.2010: Линер АД - Пловдив свиква Извънредно общо събрание на...
04.06.2010: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
05.10.2007: Иво Теодоров Димитров и Михайлина Теодорова Димитрова като...
24.02.2006: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
03.11.2004: Списък на одобрените проекти по Мярка 1 на САПАРД- XXXII...
25.11.1998: Бившият председател на Общинския съвет бизнесменът Теодор...
31.10.1997: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 979 пъти
[2016: 384, 2015: 82, 2014: 46, 2013: 92, 2012: 260, 2011: 73, ... ]