Кратък фирмен профил

Агропромпроект 2000 АД - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1606
бул. Христо Ботев 17, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130206014
Капитал (лв.): 248 800
 
 
 

Отрасъл: Друга търговия на едро
Общи събрания: Последно - 10.12.2019 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, сделки с интелектуална собственост, строителна дейност, дейност по проучване, проектиране и изграждане на строителни обекти с търговско предназначение, търговско представителство и посредничество, ресторантьорство, хотелиерство, лизингова дейност, участие в процедура за приватизация на дялове от капитала на търговското дружество с държавно участие "Агропромпроект" - ЕООД, София, при условията на чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП, както и други разрешени от законодателството дейности (след снабдяване с лиценз в случаите, когато се изисква такъв за извършване на дейността). Дружеството е създадено с цел участие в приватизационна сделка за закупуване на дялове от "Агропромпроект" - ЕООД, София, от лица по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП.
 

09.05.2006

Съветът на директорите на "Агропромпроект 2000" - АД, София, на...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
13.05.2009: Агропромпроект-2000 АД - София свиква Годишно общо събрание на...
13.05.2009: Агропромпроект-2000 АД - София свиква Годишно общо събрание на...
27.02.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
22.05.2007: Съветът на директорите на "Агропромпроект 2000" - АД, София, на...
20.06.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
20.06.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
09.05.2006: Съветът на директорите на "Агропромпроект 2000" - АД, София, на...
11.11.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
13.09.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
22.07.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 028 пъти
[2016: 626, 2015: 42, 2014: 42, 2013: 84, 2012: 202, 2011: 21, ... ]