Кратък фирмен профил

Трансстрой - Русе АД - Русе


Контакти

Русе, 7000
ул. Николаевска 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 827237412
Капитал (лв.): 540 736
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 21.07.2020 
Предмет на дейност: Проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и текущ ремонт в страната и в чужбина на жп линии, гари, пристанища и летища, хидротехническо строителство, радиорелейни и телевизионни станции, обекти на енергетиката и топлофикацията, комуникационни обекти, автомобилни пътища, инженерни съоръжения, специализирани инфраструктурни обекти, административно-жилищно и търговско строителство, контактни мрежи за жп линии и градски транспорт, подкранови пътища, екологични обекти, лабораторни изпитания на материали, превоз на товари и пътници в страната и в чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

02.06.2006

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
13.05.2010: Трансстрой-Русе АД - Русе свиква Годишно общо събрание на...
09.10.2009: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и...
19.06.2009: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
12.05.2009: Трансстрой-Русе АД - Русе свиква Годишно общо събрание на...
12.05.2009: Трансстрой-Русе АД - Русе свиква Годишно общо събрание на...
05.10.2007: Русенският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
18.09.2007: Съветът на директорите на "Трансстрой - Русе" АД свиква...
11.09.2007: Съветът на директорите на "Трансстрой - Русе" - АД, Русе, на...
22.05.2007: Съветът на директорите на "Трансстрой - Русе" - АД, Русе, на...
02.06.2006: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 211 пъти
[2016: 488, 2015: 65, 2014: 45, 2013: 90, 2012: 206, 2011: 83, ... ]