Кратък фирмен профил

Булвенчърс АД - София


Контакти

София, 1113
ул. Коста Лулчев No 20, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130411777
Капитал (лв.): 133 709
 
 
 

Отрасъл: Други дейности в областта на бизнесуслугите, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 27.03.2020 
Предмет на дейност: предоставяне на техническа помощ на предприятия, които развиват интернет и високи технологии, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон, когато за извършването на определена дейност се изисква разрешение (лицензия), тя ще се извършва само след получаване на съответното разрешение (лицензия).
 

17.07.2006

"Булвенчърс кепитал партнърс" (Bulventures Capital Partners) е...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
06.02.2009: Булвенчърс АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
17.08.2006: До края на годината в София ще има нови три заведения с марката...
17.07.2006: "Булвенчърс кепитал партнърс" (Bulventures Capital Partners) е...
09.06.2006: С Решение на СГС от 30.05.2006 год., са вписани следните промени...
14.01.2005: Съветът на директорите на "Булвенчърс" - АД, София, на основание...
06.07.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
06.07.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
05.09.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261,...
13.12.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
13.12.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 785 пъти
[2016: 426, 2015: 18, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 78, 2011: 47, ... ]