Кратък фирмен профил

Дигтех АД - София


Контакти

София, 1111
ул. Хубавка 9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121712201
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации
Общи събрания: Последно - 25.09.2020 
Предмет на дейност: Проектиране, инженеринг, внедряване на цифрови системи в обекти на енергетиката, производство и търговска реализация на стоки, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни лица в страната и в чужбина, рекламноинформационна дейност, туристически и визови услуги, хотелиерство и ресторантьорство, транспортни и спедиторски услуги в страната и в чужбина, външноикономическа дейност - внос, износ и реекспорт, маркетинг, лизинг, инженеринг, оказионна, консигнационна и разносна търговия, всякаква друга стопанска и търговска дейност, незабранена със закон.
 

14.07.2006

Съветът на директорите на "Дигтех" - АД, София, на основание чл....
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
09.08.2010: Дигтех АД - София свиква Извънредно общо събрание на акционерите...
05.03.2009: Дигтех АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
05.03.2009: Дигтех АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
08.08.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
13.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГКП във...
02.11.2007: Съветът на директорите на "Дигтех" - АД, София, на основание чл....
06.04.2007: Съветът на директорите на "Дигтех" - АД, София, на основание чл....
27.10.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
14.07.2006: Съветът на директорите на "Дигтех" - АД, София, на основание чл....
04.10.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 367 пъти
[2016: 582, 2015: 74, 2014: 33, 2013: 67, 2012: 123, 2011: 134, ... ]