Кратък фирмен профил

Софтакси АД - София


Контакти

София, 1202
ул. Константин Стоилов 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831918174
Капитал (лв.): 303 933
 
 
 

Отрасъл: Таксиметров пътнически транспорт
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 18.09.2020 
Предмет на дейност: Спедиторски и превозни сделки с леки и товарни автомобили, автобуси и микробуси; предоставяне на автомобили под наем; сервизни услуги; търговия с резервни части, гориво-смазочни материали и автомобили в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество; сделки с интелектуална собственост; изпитвания на пътни превозни средства; годност на различните видове опаковки и цистерни, съгласно действащите нормативи, включително и такива за превоз на опасни товари по аdr и сертификация; инвестиции; отдаване под наем на дълготрайни материални активи; строителство; франчайзинг, както и други дейности, незабранени от закона.
 

15.08.2006

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
05.10.2009: Софтакси АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
05.10.2009: Софтакси АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
26.06.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
26.06.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
25.02.2009: Софтакси АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
08.04.2008: Съветът на директорите на "Софтакси" - АД, София, на основание...
13.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
08.06.2007: Съветът на директорите на "Софтакси" - АД, София, на основание...
05.06.2007: Съветът на директорите на "Софтакси 48" - АД, София, на...
15.08.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 260 пъти
[2016: 533, 2015: 71, 2014: 55, 2013: 110, 2012: 186, 2011: 94, ... ]