Кратък фирмен профил

Родопи АД - Белово


Контакти

Белово, 4470
бул. Освобождение 83
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 822105467
Капитал (лв.): 1 800 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на горно облекло, без работно
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 06.07.2020 
Предмет на дейност: Производство и конфекциониране на трикотажни и други изделия от текстил, кожа и други материали, дърводобив, извършване на лесокултурни мероприятия, производство на бичени дървени материали, мебели, амбалаж, опаковки, изделия от дървесина, търговия в страната и чужбина, дружеството може да осъществява и всяка друга дейност, незабранена със закон.
 

12.09.2006

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
07.06.2010: Родопи АД - Белово свиква Извънредно общо събрание на...
15.03.2010: Родопи АД - Белово свиква Годишно общо събрание на акционерите...
21.01.2010: Родопи АД - Белово свиква Извънредно общо събрание на...
17.11.2009: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
29.04.2009: Родопи АД - Белово свиква Годишно общо събрание на акционерите...
28.11.2007: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
11.09.2007: Съветът на директорите на "Родопи" - АД, Белово, на основание...
12.09.2006: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
25.08.2006: Съветът на директорите на "Родопи" - АД, Белово, на основание...
13.01.2006: Собственикът на текстилната фабрика Родопи АД със седалище в...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 762 пъти
[2016: 515, 2015: 99, 2014: 82, 2013: 164, 2012: 263, 2011: 196, ... ]