Кратък фирмен профил

Кан Учтехспорт България ООД - Кукорево


Контакти

Кукорево, 8673
ул. Граф Игнатиев 52
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 128049011
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на канцеларски и търговски мебели, без столове
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Продукти и услуги:
Мебели за училища.
Спортни стоки.
Офис мебели.
Мебели за детски градини.
Предмет на дейност: Производство и търговия със спортни стоки и уреди за общо училищно обзавеждане; организиране и провеждане на квалификационни и за изучаване на чужди езици курсове; преводачески услуги; производство и продажба на селскостопанска и животинска продукция в първоначален, преработен или обработен вид; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност или предоставяне на други услуги, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи, както и други подобни дейности, издателска и печатарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност по предмета на дейност.
 

06.04.1999

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
[Абонамент за BEIS]

 

02.02.2015: Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК)...
08.04.2013: Български производители от дървопреработваща и мебелна...
11.01.2011: Списък с проектни предложения, които покриват минималните...
05.02.2008: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
06.04.1999: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 014 пъти
[2016: 353, 2015: 47, 2014: 60, 2013: 120, 2012: 221, 2011: 89, ... ]