Кратък фирмен профил

Тракия - Газ ЕООД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
бул. Славянски 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123130819
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на закона за счетоводството и съответните счетоводни стандарти; проектиране, изграждане и експлоатация на стопански обекти, складови помещения, магазини и заведения за обществено хранене, бензиностанции и газстанции; търговия с изделия на тежката, леката, преработвателната и хранително-вкусовата промишленост; комисионна, спедиционна /без поща/, складова, лизингова дейност; дейност на търговско представителство и посредничество; превозна, туристическа, рекламна, информационно, програмна, импресарска дейност и предоставяне на други услуги; външно икономическа дейност, както и всички други дейности разрешени от закона, а когато има разрешителен или лицензионен режим – след получаване на съответното разрешително или лиценз.
 

07.03.2007

ЕБВР и Обединена българска банка, която се управлява от Христос...
[Абонамент за BEIS]

 

19.11.2014: Уникредит Булбанк продава ВЕЦ "Жребчево" за 7.5 млн. евро ВЕЦ...
07.03.2007: ЕБВР и Обединена българска банка, която се управлява от Христос...
18.03.2005: Италианската компания "Енел" и консорциумът ACEGAS-APS с...
25.06.2004: Тракия газ ЕООД-Стара Загора е първият кредитополучател от...
15.04.2003: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
08.02.2000: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с §...
06.04.1999: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 320 пъти
[2016: 139, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 60, 2011: 17, ... ]