Кратък фирмен профил

Научноизследователски институт по строителни материали ЕООД - София


Контакти

София, 1528
ул. Илия Бешков 1
тел.: 02/9732787,8737688,9732804,737688
факс: 02/9732910
e-mail: niism@abv.bg
WEB-site: http://www.niism.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000662623
ИН по ДДС: BG000662623
Фирмено дело: 2246/94
Брой служители: 32 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): -55 (2015)
Оборот (хил. лв.): 614 (2015)
ДМА (хил. лв.): 487 (2015)
Капитал (лв.): 23 000
 
 
 

Отрасъл: Научно-изследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки
Предмет на дейност: Научноизследователска, консултантска и експертна дейност в областта на теxнологиите и производствата в строителната индустрия, разработване и внедряване на стандартизационни документи, топлинни, аеродинамични и екологични измервания и решения, производство и приложения на материали, разтвори, смеси и топлоизолационни елементи и изделия, изпитване на строителни материали, изделия и суровини в акредитирана лаборатория, информационно обслужване и експертни оценки.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 21.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Научноизследователски институт по строителни материали ЕООД - София
 Баланс и отчет за приходи и разходи за 2016 г.
 Отчет за паричните потоци и отчет за собствен капитал към 31.12.2016
 Доклад на независимия одитор

30.05.2007

Трийсет и шест дружества от т.нар. забранителен списък за приватизация да бъдат предложени за раздържавяване, а други седем да влязат в него. Това предлага докладът на междуведомствената работна група, която беше създадена със заповед на премиера Станишев. За неин ръководител е била назначена Анна Янева, зам.-министър на икономиката. В забранителния списък към момента има 130 дружества, чиито принципали са различните министерства. Откакто влезе в сила през 2002 г., той беше предимно разширяван с нови попълнения. За изминалите пет години обаче ресурсът от държавни активи, които подлежат на приватизация, значително намаля и това постави въпроса за "разтоварването" му. Ако правителството, а после и парламентът одобрят предложенията на работната група, за първи път ще се пристъпи към продажба на дружества от него. Агенцията за приватизация ще определи метода и условията, при които те ще бъдат раздържавени. От списъка ще бъдат извадени осем дружества от системата на финансовото министерство, пет от земеделското, две от Министерството на икономиката и енергетиката, 11 от Министерството на културата, осем от регионалното и едно от Държавната агенция за младежта и спорта. Ведомствата не пожелаха да обявят публично конкретните фирми, които ще бъдат приватизирани. Само от министерството на икономиката уточниха, че са определили държавната лаборатория "Българска роза" и Центъра за външноикономическа подготовка на кадри. По неофициална информация по-голямата част са атрактивни дружества, към които нееднократно е проявяван интерес. Експертите от финансовото министерство в работната група са предложили от списъка да бъдат извадени всичките им дружества. Сред тях са свободните безмитни зони в Бургас, Видин, Русе, Пловдив, Свиленград и Варна, "Формпринт" - София, "Информационно обслужване", Банковата консолидационна компания и др. Според източници от групата ведомството на Орешарски ще си запази само едно предприятие, но засега не е ясно кое точно. Държавната агенция за младежта и спорта има две предприятия в списъка - Националната спортна база и "Олимпика". Най-вероятно за продажба ще бъде предложена Националната спортна база, която стопанисва няколко привлекателни спортни обекта. Мотивът е, че те са с висока издръжка и не са рентабилни за държавата. Министерството на регионалното развитие и благоустройството е пожелало да приватизира всичките си строителни фирми. Със сигурност от списъка ще излязат "Техноекспортстрой" и "Автомагистрали" (включени в консорциума за автомагистрала "Тракия"), "Метални конструкции холдинг", "Промишлено строителство холдинг" и "Монтажи". Така в забранителния режим ще останат 29 ВиК дружества, Националният център за териториално развитие, "Геопланпроект", "Геодезия", "Научни изследвания по геодезия и фотограметрия", Националният център по кадастър, "Картография" и Научноизследователският институт по строителни материали. Министерството на културата настоява под забраната за раздържавяване да останат "Реставрация", "Аудиовидео Орфей", филмово студио "Време" и "Алианс". Останалите дружества към ведомството, между които "Камерна музика", Център за консервация и реставрация на художествени ценности и Център за подводна археология, най-вероятно ще бъдат извадени от списъка. От земеделското министерство пък твърдят, че работната група още не е приключила работата си и затова не били уточнени предприятията от системата му, които ще се продават. Сега под ембарго са 12 дружества към ведомството, сред които "Напоителни системи", "Агролеспроект", "Водпроект" и др. С повече тайнственост са обвити седемте държавни фирми, които ще влязат в забранителния списък. Със сигурност една от тях е Агенцията за дипломатически имоти (АДИС). Още преди няколко месеца включването й беше поискано от министъра на външните работи Ивайло Калфин.

Агролеспроект ЕООД - София Автомагистрали ЕАД - София Агенция за приватизация и следприватизационен контрол - София Водпроект ЕАД - София [Ликвидация] Аудиовидео "Орфей" ЕАД - София Реставрация ЕАД - София Информационно обслужване АД - София Напоителни системи ЕАД - София Научноизследователски институт по строителни материали ЕООД - София Национална спортна база ЕАД - София Национален център за териториално развитие ЕАД - София Промишлено строителство Холдинг ЕАД - Яна Министерство на икономиката - София Монтажи ЕАД - София Техноекспортстрой ЕАД - София 
 

30.05.2007: Трийсет и шест дружества от т.нар. забранителен списък за...
23.08.2005: В Регистъра на Държавната агенция за метрология и технически...
15.04.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.01.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
28.09.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
04.04.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 671 пъти
[2016: 569, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, ... ]