Кратък фирмен профил

Ватия АД - София


Контакти

София, 1113
ул. Самоков 28 И, Комплекс ЕСТЕ
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831765981
Капитал (лв.): 640 060
 
 
 

Отрасъл: Добив на трошен камък, чакъл и пясък
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 14.06.2019 
Предмет на дейност: Добив и преработка на нерудни суровини, производство на метални конструкции и отливки, търговия.
 

20.07.2007

Съветът на директорите на "Ватия" - АД, София, на основание чл....
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
01.06.2020: Преизбраха проф. Николай Вълканов за председател на...
28.04.2017: Николай Вълканов стана председател на БМГК Проф. д.т.н....
18.03.2010: Правителството разреши на “Бул Стон” ООД да проучи за 18 месеца...
27.10.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
08.06.2009: Ватия АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
08.06.2009: Ватия АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
19.12.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
12.12.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
20.07.2007: Съветът на директорите на "Ватия" - АД, София, на основание чл....
10.11.2006: "Ватия" АД получи концесия на още четири находища за неметални...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 865 пъти
[2016: 499, 2015: 115, 2014: 76, 2013: 153, 2012: 318, 2011: 175, ... ]