Кратък фирмен профил

Берус 97 АД - Русе


Контакти

Русе, 7005
зад Хиподрума пк 55
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117076014
Капитал (лв.): 91 683
 
 
 

Отрасъл: Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Лицензи и сертификати:  Член на GS1
Общи събрания: Последно - 15.02.2021 
Предмет на дейност: Производство и търговия със селскостопанска продукция, комплексни, сервизни, ремонтно-технически, механизирани, селскостопански, животновъдни, мелиоративни, проектантски, инженеро-внедрителски, конструкторски, транспортни и строително-монтажни услуги, производство на резервни части, машини и агрегати, металолеене, външна и вътрешна търговия, представителство и агентство между наши и чуждестранни фирми и граждани, лизингови и консигнационни сделки, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, а за дейности, изискващи лицензиране или разрешителен режим - след получаването им.
 

31.07.2007

Съветът на директорите на "Берус - 97" - АД, Русе, на основание...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
21.08.2009: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
30.11.2007: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
31.07.2007: Съветът на директорите на "Берус - 97" - АД, Русе, на основание...
10.11.2006: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
15.08.2006: Съветът на директорите на "Берус - 97" - АД, Русе, на основание...
05.05.2006: Съветът на директорите на "Берус - 97" - АД, Русе, на основание...
14.10.2005: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
30.08.2005: Съветът на директорите на "Берус - 97" - АД, Русе, на основание...
29.10.2004: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
29.10.2004: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 879 пъти
[2016: 454, 2015: 66, 2014: 54, 2013: 108, 2012: 183, 2011: 24, ... ]