Кратък фирмен профил

Българско акционерно дружество Гранитоид АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Дякон Игнатий 2, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130529409
Капитал (лв.): 554 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Общи събрания: Последно - 09.05.2023 
Предмет на дейност: Производство и продажба на електроенергия (след получаване на необходимите лицензии) и всякаква съпътстваща дейност, всякаква друга, незабранена със закон, дейност.
 

11.09.2007

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
07.05.2009: Българско акционерно дружество Гранитоид АД - София свиква...
07.05.2009: Българско акционерно дружество Гранитоид АД - София свиква...
07.05.2009: Българско акционерно дружество Гранитоид АД - София свиква...
19.12.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
22.05.2008: Българско акционерно дружество Гранитоид АД - София свиква...
11.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
11.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
01.06.2007: Съветът на директорите на "БАД Гранитоид" - АД, София, на...
16.01.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
26.09.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 187б...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 370 пъти
[2016: 2 557, 2015: 145, 2014: 37, 2013: 74, 2012: 231, 2011: 84, ... ]