Кратък фирмен профил

Екострой АД - Добрич


Контакти

Добрич, 9300
ул. Стоил войвода 30, п.к. 102
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 124035416
Капитал (лв.): 64 760
 
 
 

Отрасъл: Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 25.06.2021 
Предмет на дейност: Строителство, ремонт и поддържане на инженерна и теxническа инфраструктура, проектиране, ремонт и строителство на сграден фонд, дърводелски и железарски услуги, транспортни услуги, търговия със строителни материали и горива в съответствие с действуващото законодателство; xотелиерство, ресторантъорство, туроператорска и агентска дейност в съответствие с действуващато законодателство и след получаване на необxодимите разрешения, продажба на стоки от внос и местно производство, външноикономическа дейност, организиране на екскурзии в страната и чужбина, предоставяне на транспортни, информационни, комунално- битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм, начална квалификация и преквалификация на кадри в учебен център, изграждане, разработване и отдаване на обекти под наем, търговско представителство и посредничество.
 

25.09.2007

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
02.04.2009: Екострой-Добрич АД - Добрич свиква Годишно общо събрание на...
25.09.2007: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
25.09.2007: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
15.05.2007: Съветът на директорите на "Екострой" - АД, Добрич, на основание...
16.03.2007: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
16.06.2006: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
16.06.2006: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
09.05.2006: Съветът на директорите на "Екострой" - АД, Добрич, на основание...
11.11.2005: Съветът на директорите на "Екострой" - АД, Добрич, на основание...
12.07.2005: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 333 пъти
[2016: 494, 2015: 66, 2014: 71, 2013: 142, 2012: 229, 2011: 114, ... ]