Кратък фирмен профил

Трансинвест Русе АД - Русе


Контакти

Русе, 7000
ул. Николаевска 2, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117052159
Капитал (лв.): 132 000
 
 
 

Отрасъл: Хотели
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 12.06.2019 
Предмет на дейност: Проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и ремонт в страната и чужбина на ж.п. линии, гари, пристанища и летища, xидротеxническо строителство, радиорелейни и телевизионни станции, обекти на енергетиката и топлофикацията, комуникационни обекти, автомобилни пътища, инженерни съоражения, специализирани инфраструктурни обекти, административно, жилищно и търговско строителство, контактни мрежи за ж.п. линии и градски транспорт, подкранови пътища, екологични обекти, лабораторни изпитания на материали, инженерно-геоложки проучвания и изследвания, инженеринг, превоз на товари и пътници в страната и чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, xотелиерски, ресторантъорски, туристически, рекламни, туроператорски, импресарски и други услуги, покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.
 

25.09.2007

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
13.05.2010: Трансинвест Русе АД - Русе свиква Годишно общо събрание на...
19.06.2009: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
19.06.2009: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
13.05.2009: Трансстрой-Русе-97 АД - Русе свиква Годишно общо събрание на...
13.05.2009: Трансстрой-Русе-97 АД - Русе свиква Годишно общо събрание на...
25.09.2007: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
18.09.2007: Съветът на директорите на "Трансстрой - Русе" АД свиква...
22.05.2007: Съветът на директорите на "Трансстрой - Русе 97" - АД, Русе, на...
02.06.2006: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
19.05.2006: Съветът на директорите на "Трансстрой - Русе 97" - АД, Русе, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 944 пъти
[2016: 313, 2015: 71, 2014: 48, 2013: 96, 2012: 184, 2011: 75, ... ]