Кратък фирмен профил

Бизнес Логистичен Център София АД - София


Контакти

София, 1202
ул. Малашевска 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121122955
Капитал (лв.): 215 709
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 28.06.2019  Предстоящо - 30.09.2020 
Предмет на дейност: Управление на недвижими имоти, управление на проекти свързани с недвижими имоти, доставка на услуги, включително логистични и траснпортни, търговия, търговия с моторни превозни средства, и отдаване на същите под наем, търговия с горива, ресторантъорство, както и всяка друга дейност незабранена със закон.
 

02.10.2007

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 8   стр.    
12.05.2010: Балканкар-ЗП Т. Петров АД - София свиква Годишно общо събрание...
19.01.2010: Балканкар-ЗП Т. Петров АД - София свиква Извънредно общо...
13.05.2009: Балканкар-ЗП Т. Петров АД - София свиква Годишно общо събрание...
13.05.2009: Балканкар-ЗП Т. Петров АД - София свиква Извънредно общо...
13.05.2009: Балканкар-ЗП Т. Петров АД - София свиква Годишно общо събрание...
20.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
16.11.2007: Съветът на директорите на "Балканкар ЗП Т. Петров" - АД, София,...
02.10.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
11.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
08.05.2007: Съветът на директорите на "Балканкар ЗП Т. Петров" - АД, София,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 800 пъти
[2016: 332, 2015: 78, 2014: 46, 2013: 92, 2012: 274, 2011: 225, ... ]