Кратък фирмен профил

Галус АД - София


Контакти

София, 1618
кв. Овча купел, ул. Институтска 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126044817
Капитал (лв.): 374 238
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 17.11.2020 
Предмет на дейност: Производство и изкупуване на стокови и разплодни птици и яйца, месодобив и месопреработка на птици и други селскостопански животни, транспортни и строителни услуги, търговска дейност в страната и в чужбина, както и всякаква друга търговска и стопанска дейност, незабранена със закон.
 

05.08.2008

Съветът на директорите на "Галус" - АД, София, на основание чл....
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
07.07.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
16.04.2009: Галус АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
09.03.2009: Галус АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
05.08.2008: Съветът на директорите на "Галус" - АД, София, на основание чл....
27.07.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
01.06.2007: Съветът на директорите на "Галус" - АД, София, на основание чл....
25.07.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
18.01.2006: “Паниката, предизвикана от появата на птичи грип в Турция и...
25.10.2005: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
01.07.2005: Националният статистически институт на основание чл. 9, ал. 6 от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 515 пъти
[2016: 711, 2015: 96, 2014: 50, 2013: 100, 2012: 183, 2011: 99, ... ]