Кратък фирмен профил

Водоснабдяване-Дунав ЕООД - Разград


Контакти

Разград, 7200
ул. Сливница 3А
тел.: 084/611 021, 662 209, 611 043, 662 208, 661 155
факс: 084/611 022, 662 207
e-mail: dunavrz@abv.bg
WEB-site: http://www.dunav-rz.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 826043778
ИН по ДДС: BG826043778
Фирмено дело: 46/91
Брой служители: 245 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): 67 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 9 604 (2018)
ДМА (хил. лв.): 10 420 (2015)
Капитал (лв.): 1 105 000
 
 
 

Отрасъл: Събиране, пречистване и разпределение на вода
Предмет на дейност: Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите, инженерингови услуги в страната и чужбина
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 28.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Водоснабдяване-Дунав ЕООД - Разград
 Междинен доклад за дейността на Водоснабдяване-Дунав ЕООД - Разград към 30.06.2017 г.
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Справки-уведмления по образец
 Информация по Приложение 9 Наредба 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.7 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл. 100о

20.10.2008

Понеделник в Попово. Улиците са пусти, със зейнали дупки и градът изглежда обезлюден. Обществото тук се дели на хора, които се страхуват от кмета Людмил Веселинов или нямат нищо против него и от други - които му противостоят. Веселинов е кмет пет мандата - от 21 години, избран от квотата на БСП. На последните избори се явява като кандидат на коалиция "Заедно", в която влизат Федерация за активно гражданско общество (ФАГО) и Граждански съюз за нова България (ГСНБ). Местните се изселват "Тук партии няма, ние сме като във феодализма", казва Тодор Тодоров, общински съветник от ГЕРБ. Според него и някои от колегите му от опозицията, кметът използва жандармерски методи и е стъпил навсякъде - полиция, съд, партии, медии. Хората ги е страх, да надигнат глави, много напускат. От 26 хиляди, вече сме останали сигурно 8 хиляди, разказват поповци. "Веселинов е с всички партии, като се появи някоя нова, национално обявена, той праща свой човек. Може да е червен, но ще го прати за представител на сините. Важното е да е доверен. А тези, които се осмелят да му противоречат са мачкани по всякакъв начин. В местните магазини и заведения за Веселинов почти не обелват и дума."Как да ви кажа, какво мисля за кмета, аз вземане даване с него нямам", ми отговаря троснато един човек в магазина за електроуреди. Според опозицията в Попово, кметът е много богат и влиятелен човек и има имоти и в други градове на страната. Два случая били показателни за произвола на Веселинов. Строежът Става дума за имот на търговската улица в центъра на Попово, който е отужден през 1989 г. В него влизат къща и два магазина, като тогава той e оценен за около 25 хил. лв. Срещу тази сума собствениците трябва да бъдат обезщетени с двустаен апартамент, който те така и не получават. През 2006 г. когато вече са изтекли 18 години от отчуждаването, собствениците рeшават да поискат възстановяване на имота, след като не е спазен законовия срок в рамките на три години да ги обезщетят. "Тогава Веселинов се активизира и издаде акт за общинска собственост за имота", обясни адвоката на собствениците Стефан Петков. По закон след като те не са обезщетени, имотът все още е частна собственост и Веселинов няма право на това, казва още Петков. Според него произвола по случая е пълен, след като той учредява право на строеж на частната фирма "Стройкомерс - Т.Т" ЕООД, без дори да има решение на общинския съвет за това. Собствениците завеждат дело, като на два пъти Търговишкия и Върховния административен съд постановяват, че кмета няма право на отказ и трябва да възстанови имота. Веселинов не изпълнява тези решения и дава мълчалив отказ. Собствениците подават сигнал в Окръжната прокуратура, но оттам оправдават кмета с мотива, че не знаел законите, поради което не може да носи отговорност. Това е посегателство върху частна собственост", казва още адвокатът. Срещу Веселинов тече вече наказателно дело за неизпълнение на тези съдебни решения, като в рамките на това производство може да се иска отстраняване от длъжност. "Делата, които текат срещу кмета вече са над 10", обяснява Петков. На последното от началото на октомври, адвокатката на Веселинов е предложила споразумение, с което на собствениците на имота се предлата двустаен апартамент в сградата, която се строи на мястото на дома им. Всички опити в продължение на повече от седмица за връзка с Веселинов бяха неуспешни. Той не отговаряше на мобилния си телефон, както и свободно даваше постоянно телефонът на началника на кабинета му Христо Белчев. Концесията През 1999г. общинския съвет в Попово решава да даде на концесия минералната вода в село Водица на "Калев Партнърс" -ООД Русе. Според общински съветници от опозицията обаче при сключването на договора, Веселинов съзнателно е подменил основни клаузи, заради което общината е била ощетена с близо 200 хил. лв. Срещу него започва дело, като през септември окръжният съд в Търговище го оневинява. В жалба на общинския съветник Христо Цонев, изпратена до бившия главен прокурор Никола Филчев и сегашния Борис Велчев се посочват текстовете от договора, които са били подменени (виж на dnevnik.bg целият текст на жалбата). Пропуснато е да се впише, че еднократното концесионно възнграждение, което е 20 % от цялото трябва да се изплати до един месец от подписването на договора. Без общинския съвет да е гласувал решение, е било записано, че срокът за плащане започва да тече от датата на получаване на разрешителното за експлоатация на завода за бутилиране. Предприятието е открито през 2004г., като според съветниците в общинския бюджет не са постъпили и досега дължимите 4200 долара. Според апелативната прокуратура, повдигнала обвинението, най-големите нарушения на кмета са, че не е изпълнил волята на Общинския съвет за ежегодно заплащане на концесионното възнаграждение от 21 хил. щатски долара. От опозицията смятат дори, че Веселинов е подменил решението и така е облаготелствал концесионера "Калев Партнърс" - ООД Русе и е лишил общината с над 100 хил. лв. В същото време "Калев Партнърс" - ООД Русе между август 2001 г. и ноември 2002 г. е продала над 1210 куб. м. минерална вода от извора в с. Водица на "Водоснябдяване Дунав" ЕООД- Разград, като така е спечелила над 37 хил. лв. Подменено е и решението на съветниците за откриване на 72 работни места с цифрата 25. Оказва се, че общината не може да прекрати едностранно договора, ако има неизпълнение от страна на концесионера, защото такава клауза не присъства в подписания документ. Заводът "Водица" е открит през октомври 2004 г. Малко по-рано "Калев- Партнърс" ООД се преименува във "Водица Ботълинг"- ООД. Един от собствениците й става "Златен лев холдинг". Начело на компанията застават Петър Александров и Радослав Йонков. Дружеството увеличава капитала си от 5 хил. лв на 50 хил. лв. по данни от националния концесионен регистър. При откриването на завода се обявява, че "Златен лев холдинг" е инвестирал в завода над 1 млн. лв.

Водица Ботълинг ЕООД - Водица - Тщ Водоснабдяване-Дунав ЕООД - Разград Златен лев холдинг АД - София Калев Трейд ЕООД - Разград Община Попово - Попово Стройкомерс ТТ ЕООД - Търговище 
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
13.03.2019: Кметовете отхвърлиха увеличението на водата, но предложението на...
09.11.2016: Приеха Кубрат и Завет в Асоциацията на „Водоснабдяване –...
07.11.2008: Областният управител на област с административен център...
20.10.2008: Понеделник в Попово. Улиците са пусти, със зейнали дупки и...
05.09.2008: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
11.09.2007: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
02.03.2007: Безпрецедентно дело стартира в Районния съд в Разград....
12.05.2006: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
20.01.2006: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
05.07.2005: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 700 пъти
[2016: 1 896, 2015: 86, 2014: 151, 2013: 302, 2012: 434, 2011: 48, ... ]