Кратък фирмен профил

Емеа ЕАД - София


Контакти

София, 1301
ул. Три уши 8, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175075879
Капитал (лв.): 600 000
 
 
 

Отрасъл: Други бизнесуслуги, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 07.05.2019 
Предмет на дейност: Консултантски услуги в областта на администрацията на частни и публични структури, както и неправителствени организации, управление на човешки ресурси, информационни технологии, данъчни, финансови и бизнес консултации, посредничество, търговия, както и всякаква незабранена със закон дейност.
 

07.01.2009

Емеа АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
[Абонамент за BEIS]

 

12.11.2010: Емеа АД - София свиква Извънредно общо събрание на акционерите...
05.10.2010: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
24.07.2009: Софийският градски съд допуска поправка на явна фактическа...
24.07.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
10.03.2009: Емеа АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
07.01.2009: Емеа АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
09.05.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 264ж,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 874 пъти
[2016: 341, 2015: 93, 2014: 65, 2013: 131, 2012: 234, 2011: 37, ... ]