Кратък фирмен профил

Издателска Къща-Бард ООД - София


Контакти

София, 1113
бул. Цариградско шосе 115-Н, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 040760356
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Издаване на книги и други непериодични издания
Предмет на дейност:  Издателска и печатарска дейност и разпространение на печатни продукти, покупко-продажба на стоки в първоначален, преработен или обработен вид, производство и продажба на стоки, спедиционна, складова и лизингова дейност, автосервиз, транспортна дейност, лек и товарен таксиметров превоз и услуги, xотелиерство, ресторантъорство, вътрешен и международен туризъм, покупко-продажба на ценни книжа, рекламна, импресарска, програмна и информациона дейност, производство и продажба на филми, видео- и звукозаписи, покупко-продажба, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, сделки с интелектуална собственост, антикварна, оказионна, комисионна и заложна дейност, търговска, посредническа, представителна и комисионна дейност в страната и чужбина, импорт-експорт /без паметници на културата, благородни метали и скъпоценни камъни/. спортни, забавни и електронни игри /без xазарт/.
 

09.02.2009

При Анелия Андонова много неща са на 99%. Така например 99% е...
[Абонамент за BEIS]

 

28.11.2011: Грубият строеж на поредния градски хотел в София напредва с...
09.02.2009: При Анелия Андонова много неща са на 99%. Така например 99% е...
25.03.2005: ВАЦ се опитва да стъпи на българския книжен пазар чрез типичните...
22.10.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
29.01.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
27.08.1997: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
06.08.1997: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 388 пъти
[2016: 191, 2015: 12, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 62, 2011: 18, ... ]