Кратък фирмен профил

Румедит 98 АД - Русе


Контакти

Русе, 7002
ул. Независимост 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117074305
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на медицинско и хирургическо оборудване и ортопедични апарати
Общи събрания: Последно - 31.05.2019  Предстоящо - 05.06.2020 
Продукти и услуги:
1.Сервиз на медицинска и рентгенова техника-с лиценз от Агенцията за ядрено регулиране;
2.Сервиз на рентгенови уредби за контрол на багажа.
3.Измерване и контрол на качеството на рентгенови уредби
4.Доставка на медицински стоки и консумативи за медицинска техника -Разрешение от ИАЛ
5.Доставка на професионални козметични продукти
Предмет на дейност: Участие в приватизация и сделки, свързани с приватизацията., инженерингова дейност, търговска дейност, проектиране и производство на апаратура, медицински услуги, консултантска дейност, внос и износ, изготвяне на оценки на обекти и дълготрайни материални активи, сервиз и други дейности, незабранени от закона.
 

10.03.2009

Румедит-98 АД - Русе свиква Годишно общо събрание на акционерите...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
01.03.2010: Румедит-98 АД - Русе свиква Годишно общо събрание на акционерите...
10.03.2009: Румедит-98 АД - Русе свиква Годишно общо събрание на акционерите...
03.06.2008: Румедит-98 АД - Русе свиква Годишно общо събрание на акционерите...
25.09.2007: Съветът на директорите на "Румедит 98" - АД, Русе, на основание...
24.07.2007: Русенският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
13.10.2006: Съветът на директорите на "Румедит 98" - АД, Русе, на основание...
25.10.2005: Съветът на директорите на "Румедит 98" - АД, Русе, на основание...
05.07.2005: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
24.06.2005: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.06.2005: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 342 пъти
[2016: 479, 2015: 78, 2014: 42, 2013: 85, 2012: 159, 2011: 134, ... ]