Кратък фирмен профил

ИХБ Шипинг Ко ЕАД - Варна


Контакти

Варна, 9000
Южна промишлена зона, адм.сграда на Булпорт
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175437260
Капитал (лв.): 200 000
 
 
 

Отрасъл: Морски и крайбрежен транспорт
Предмет на дейност: Търговско мореплаване, свързаните с него производствено-технически, спедиторски и посреднически дейности, корабен брокераж и корабно агентиране и други.
 

31.03.2009

Ръководството на Индустриален холдинг България АД е изготвило...
[Абонамент за BEIS]

 

31.03.2009: Ръководството на Индустриален холдинг България АД е изготвило...
03.01.2008: В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Индустриален...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 415 пъти
[2016: 188, 2015: 39, 2014: 32, 2013: 64, 2012: 133, 2011: 2, ... ]