Кратък фирмен профил

Ай Ес Ви Трейд АД - София


Контакти

София, 1797
ж.к. Младост 1, бл. 81, вх.В, ет.4, ап.55
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131326173
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Други бизнесуслуги, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 10.12.2018 
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно с промишлени стоки, суровини и всякакви незабранени със закон стоки, внос, износ, спедиторска и транспортна дейност в страната и в чужбина, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, отдаване под наем, строителство, рекламна дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

10.04.2009

Ай Ес Ви Трейд АД - София свиква Годишно общо събрание на...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
16.11.2018: представяме на вниманието ви как фирми, свързани с Кирил...
28.03.2017: "Биовет" вече не е публично дружество Производителят на...
23.02.2017: Акционерите на Биовет АД са гласували за отписването на...
29.02.2016: София търси кой да чисти "Люлин" и "Младост" срещу 80...
28.04.2015: Фирми на "Титан АС" на Димитър Борисов и Иво Иванов и на братята...
03.12.2010: Ай Ес Ви Трейд АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
30.04.2010: Ай Ес Ви Трейд АД - София свиква Годишно общо събрание на...
20.11.2009: Ай Ес Ви Трейд АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
15.06.2009: Ай Ес Ви Трейд АД - София свиква Годишно общо събрание на...
10.04.2009: Ай Ес Ви Трейд АД - София свиква Годишно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 454 пъти
[2016: 484, 2015: 88, 2014: 58, 2013: 116, 2012: 223, 2011: 164, ... ]