Кратък фирмен профил

Фидуция АД - София


Контакти

София, 1142
ул. Солунска 6, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131319029
Капитал (лв.): 2 000 000
 
 
 

Отрасъл: Разнообразни дейности в областта на бизнесуслугите, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 14.08.2020 
Предмет на дейност: Информационни и импресарски услуги, търговия с недвижими имоти, търговия със земеделски земи, производство на земеделска продукция, извършване на дейност като оператор на ваучери за храна (след разрешение), търговски продажби, фидуциарни сделки и сделки на търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всяка друга дейност, която не е забранена от норма на действащото българско законодателство.
 

07.04.2009

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
[Абонамент за BEIS]

 

07.04.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
13.01.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
15.11.2005: Механизмът с ваучерите за храна в България буксува трета година,...
20.09.2005: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
26.07.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 484 пъти
[2016: 346, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 58, 2011: 9, ... ]