Кратък фирмен профил

Пътища АД - Пазарджик


Контакти

Пазарджик, 4400
ул. Синитевска No 29
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 822148671
Капитал (лв.): 258 076
 
 
 

Отрасъл: Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 27.09.2021 
Предмет на дейност: строителство и поддържане на пътища и съоръжения, изграждане на инфраструктурни обекти, услуги със строителни материали, строителни машини и автомобили, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

15.05.2009

Пътища АД - Пазарджик свиква Годишно общо събрание на...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
10.05.2014: 11 кандидата за ремонт на 32 км от автомагистрала "Тракия"...
07.10.2010: Пътища АД - Пазарджик свиква Извънредно общо събрание на...
15.05.2009: Пътища АД - Пазарджик свиква Годишно общо събрание на...
15.05.2009: Пътища АД - Пазарджик свиква Годишно общо събрание на...
15.04.2008: Съветът на директорите на "Пътища" - АД, Пазарджик, на основание...
28.11.2007: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
28.09.2007: Съветът на директорите на "Пътища" - АД, Пазарджик, на основание...
20.10.2006: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
15.09.2006: Съветът на директорите на "Пътища" - АД, Пазарджик, на основание...
16.09.2005: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 060 пъти
[2016: 888, 2015: 102, 2014: 65, 2013: 131, 2012: 256, 2011: 174, ... ]