Кратък фирмен профил

Газстрой АД - София


Контакти

София, 1606
ул. Камен Андреев 24
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121733658
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Общи събрания: Последно - 25.06.2019 
Предмет на дейност: Проучване, проектиране и изграждане на газо- и нефтопроводи, водопроводи, топлопроводи и принадлежащите към тях съоръжения, газоснабдяване на промишлени консуматори и на обществени и жилищни сгради, инспекция и ремонт на газопроводни системи и инсталации, високо и ниско строителство, строително-ремонтна, туристическа, транспортна и лизингова дейност, хотелиерство, туризъм и ресторантьорство, осъществяване на външно- и вътрешнотърговски сделки, както и всякаква друга разрешена със закон дейност.
 

22.05.2009

Газстрой - София АД - София свиква Годишно общо събрание на...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
26.08.2010: Газстрой - София АД - София свиква Годишно общо събрание на...
22.05.2009: Газстрой - София АД - София свиква Годишно общо събрание на...
30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
13.07.2007: Съветът на директорите на "Газстрой" - АД, София, на основание...
17.11.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
27.10.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
27.10.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
30.06.2006: Съветът на директорите на "Водоканалпроект - Металпроект...
13.06.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
26.05.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 433 пъти
[2016: 484, 2015: 119, 2014: 60, 2013: 121, 2012: 286, 2011: 151, ... ]