Кратък фирмен профил

Трансинфрастрой ЕАД - Бургас


Контакти

Бургас, 8002
ж.к. Победа, Южна промишлена зона, у-л Комлушка низина
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200104182
Капитал (лв.): 60 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство
Общи събрания: Последно - 18.05.2020 
Предмет на дейност: Инженеринг в областта на строителството в страната и чужбина. строителство, ремонт и поддържане на железопътни и трамвайни релсови пътища, както и на прилежащата инфраструктура към тях. строителство на пътища и пътни съоръжения, летища и летищни съоръжения, водоснабдителни, водопроводни и канализационни мрежи, пречиствателни станции, жилища, обществени сгради, търговски и производствени обекти. укрепване на свлачища, добив и продажба на скални материали. предприемачески дейности и търговия с недвижими имоти. търговско представителство на фирми за производство на строителни машини и материали. превоз на пътници и товари, както и всяка друга незабранена от закона дейност.
 

25.05.2009

Трансинфрастрой АД - София свиква Годишно общо събрание на...
[Абонамент за BEIS]

 

09.04.2012: Трансинфрастрой АД - София свиква Годишно общо събрание на...
27.04.2010: Трансинфрастрой АД - София свиква Годишно общо събрание на...
25.05.2009: Трансинфрастрой АД - София свиква Годишно общо събрание на...
14.01.2009: Трансинфрастрой АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 557 пъти
[2016: 311, 2015: 30, 2014: 33, 2013: 67, 2012: 120, 2011: 12, ... ]