Кратък фирмен профил

Елидо АД - София


Контакти

София, 1421
ул. Димитър Хаджикоцев 7, вх.Б, ет.5, ап.4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175076059
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Дейности, свързани с бази данни
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 15.04.2019 
Предмет на дейност: Изграждане на интегрирани информационни системи, изграждане и поддръжка на интернет базирани информационни ресурси, системна интеграция на системи за управление на съдържанието, системи за електронна търговия и системи за управление на работа с клиентите, разработка на мултимедийни приложения, интернет издателска дейност, интернет маркетинг, консултантска дейност и подготовка на персонала в областите на информационните технологии и новите медии.
 

10.06.2009

Елидо АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
[Абонамент за BEIS]

 

10.06.2009: Елидо АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
10.06.2009: Елидо АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
14.08.2007: Управителният съвет на "Елидо" - АД, София, на основание чл. 223...
10.07.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
20.03.2007: Управителният съвет на "Елидо" - АД, София, на основание чл. 223...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 476 пъти
[2016: 316, 2015: 23, 2014: 24, 2013: 48, 2012: 78, 2011: 6, ... ]