Кратък фирмен профил

Профит АД - Ямбол


Контакти

Ямбол, 8600
ул. Търговска 35, административна сграда
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130882245
Капитал (лв.): 460 200
 
 
 

Отрасъл: Хотели
Общи събрания: Последно - 30.05.2020 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни, вътрешни и международни превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, хазартни игри, обмен на валута и други дейности, разрешени със закон (при спазване законовите изисквания за лицензиране), производство на селскостопанска продукция, обработка, преработка и търговия със селскостопански стоки, поддържане и търговия със селскостопански инвентари, животни и животинска продукция, както и обработка на такава продукция, внос и износ по предмета на дейност.
 

18.06.2009

Профит-Ямбол АД - Ямбол свиква Годишно общо събрание на...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
16.11.2010: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
08.04.2010: Профит-Ямбол АД - Ямбол свиква Годишно общо събрание на...
18.06.2009: Профит-Ямбол АД - Ямбол свиква Годишно общо събрание на...
08.06.2007: Профит" - АД, Ямбол, на основание чл. 194, ал. 3 ТЗ уведомява...
14.02.2007: Съветът на директорите на "Профит" - АД, Ямбол, на основание чл....
05.09.2006: Съветът на директорите на "Профит" - АД, Ямбол, на основание чл....
24.03.2006: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
16.09.2005: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
28.07.2005: Три проекта по Националната програма „От социални помощи към...
10.06.2005: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 124 пъти
[2016: 697, 2015: 169, 2014: 108, 2013: 216, 2012: 473, 2011: 184, ... ]