Кратък фирмен профил

Машиноинвест консултинг АД - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1220
ул. Илиенско шосе 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175368992
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Друга търговия на едро
Общи събрания: Последно - 24.08.2019 
Предмет на дейност: Консултантска, външно и вътрешнотърговска дейност, изграждане, експлоатация на промишлени, търговски, туристически и др. обекти, инвестиране в такива обекти, придобиване и/или управление на участия в български и/или чуждестранни дружества, производствена, маркетингова, инженерингова дейност, търговско посредничество, представителство, търговия с недвижими имоти, комисионни, спедиционни, превозни сделки и услуги, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 

24.07.2009

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
[Абонамент за BEIS]

 

24.07.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 526 пъти
[2016: 344, 2015: 19, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 130, ... ]