Кратък фирмен профил

Лендмарк холдинг АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Цар Освободител 14
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175458450
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Подготовка за продажба на недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 08.07.2009 
Предмет на дейност: Предметът на дейност на дружеството е: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участвува; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участвува, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от законите на република българия, за която не се изисква предварително разрешение (лицензия) от държавен орган, а ако такова е необходимо – след получаването на съответното разрешение
 

23.09.2009

Най-големият офис център у нас ще отвори врати през 2010...
[Абонамент за BEIS]

 

01.04.2020: Пресцентърът на Комисията за противодействие на корупцията и за...
08.11.2011: Банките могат да станат най-големите собственици на активи в...
04.04.2011: Наблюдава се стабилизиране на пазара на първокласни имоти В...
23.09.2009: Най-големият офис център у нас ще отвори врати през 2010...
07.08.2009: Лендмарк холдинг АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
30.04.2009: Лендмарк холдинг АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 302 пъти
[2016: 146, 2015: 17, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 84, 2011: 19, ... ]