Кратък фирмен профил

Въгледобивна Компания ЕООД - Бобов дол


Контакти

Бобов дол, 2670
ул. Васил Коларов No 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131126012
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Добив, обогатяване и брикетиране на въглища с калоричност превишаваща 5833 kcal/kg
Предмет на дейност: Добив, преработка, пласмент и експлоатация на въглища и други полезни изкопаеми и търговия с тях, свързаните с това дейности, извършване на текуща техническа поддръжка и текущи основни ремонти на производствени съоръжения, строително-монтажна и ремонтна дейност, изграждане, монтаж и ремонт на енергетично оборудване, търговия - вътрешна и външна, производство, услуги във всички отрасли на икономиката, консултантска дейност, търговско посредничество, търговско представителство, комисионна, спедиционна, превозна дейност - сделки по превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

20.11.2009

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
18.10.2019: "Въгледобив Бобов дол" е обявена в несъстоятелност Свързаната с...
28.03.2011: Фирми от въгледобива, свързани с бизнесмена Христо Ковачки,...
20.11.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
13.10.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
17.07.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.03.2009: Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
13.11.2008: Наричат го енергиен император Христо Ковачки е сред...
13.02.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
18.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
02.02.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 429 пъти
[2016: 309, 2015: 13, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 59, 2011: 3, ... ]