Кратък фирмен профил

Сико Трейд АД - София


Контакти

София, 1517
ул. Неофит Бозвели 11
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175089779
Капитал (лв.): 2 555 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 26.05.2021 
Предмет на дейност: Външно- и вътрешнотърговска дейност, търговия със стоки за бита и промишлени стоки, производство на стоки за широко потребление и за бита, агентство, представителство, комисионерство и посредничество, маркетинг, мениджмънт, инженеринг, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

02.03.2010

Сико Трейд АД - София свиква Годишно общо събрание на...
[Абонамент за BEIS]

 

08.07.2011: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
02.03.2010: Сико Трейд АД - София свиква Годишно общо събрание на...
19.06.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
20.11.2007: Съветът на директорите на "Сико трейд" - АД, София, на основание...
27.07.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
04.05.2007: Съветът на директорите на "Сико трейд" - АД, София, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 694 пъти
[2016: 397, 2015: 46, 2014: 38, 2013: 76, 2012: 160, 2011: 11, ... ]